Minister finansów i nowy szef KNF zapewniają o stabilności systemu finansowego