Brzoska jest szczery: Integer upadnie w ciągu roku kalendarzowego. Potrzebuje pomocy