Wyniki Enei poniżej oczekiwań analityków, ale będzie dywidenda