W USA pojawił się wyznacznik recesji. Giełdy ostro zapikowały