Akcje Facebooka zanurkowały po publikacji wyników dziennikarskiego śledztwa