Złoty ponownie mocno obrywa. Dolar najdroższy od 14 lat