Dałeś dowód w wadium za kajak? Uważaj, ażebyś potem nie spłacał cudzego kredytu